Elimäen Teuroisten Seudun Maamiesseura ry

Elimäen Teuroisten seudun Maamiesseura ry on perustettu sodan jälkeen 28.12.1948. Seura osallistuu kylän muiden yhdistysten tavoin kylän kehittämiseen. Maamiesseuran toiminnan pääpaino on viljan kuivatuksessa. Seuran kuivurit sijaitsevat kylän yhteisalueella. 1950-luvulla rakennettiin puurakenteinen kuivaamo, jossa on 130 hl:n siilokuivuri ja 25 hl:n lavakuivuri pienemmille erille.1977 rakennettiin seuralle peltirakenteinen pakettikuivaamo,jossa siilon tilavuus on 150 hl, alle ajettavaa varastosiilotilaa on n.3000 hl. Kuivaamojen lämmönlähteenä on öljy.

Elimäen kunta lahjoitti vuonna 2000 lakkautetun Teuroisten ala-asteen kiinteistöt tontteineen Maamiesseuralle. Nimeksi päätettiin antaa Teuroisten Kylätalo. Toimintaa pyörittämään perustettiin Maamiesseuran alainen Kylätalotoimikunta. Jäsenet toimikunnassa edustivat kylän eri yhteisöjä. 1.2.2009 vastuu toiminnan päivittäisestä pyörittämisestä siirrettiin Teuroisten kyläyhdistys ry:lle, samalla toimikunta lakkautettiin.