Teuroisten marttojen historiaa

kuurmanpohjan martoja 1930Jääsken Laukkalan ja Kuurmanpohjan kylistä Teuroisiin muuttaneet naiset halusivat jatkoa karjalassa pitkään toimineisiin marttayhdistyksiinsä. Vaikka naisilla oli yllin kyllin töitä uudisrakentamisen ja kotitöiden kanssa, he kuitenkin pian tulonsa jälkeen kutsuivat kylän naiset kokoon. Ensimmäisessä kokouksessa 08.03.1946 oli läsnä 16 innokasta osallistujaa.

Tässä kokouksessa perustettiin Teuroisten Siirtomarttakerho, joka toimi Jääsken Marttayhdistyksen alaisena. Itsenäisemmän ja joustavamman asioiden hoidon vuoksi kerho päätettiin muuttaa omaksi yhdistykseksi 10.12.1959. Uudeksi nimeksi hyväksyttiin Elimäen Teuroisten Marttayhdistys ry, mikä on edelleen yhdistyksemme nimenä.