Elimäen Teuroisten Seudun Vesiosuuskunta ry

Elimäen Teuroisten Seudun Vesiosuuskunta ry perustettiin vuonna 2003.

Viemäriverkoston rakentamispäätöstä vauhditti onnistunut vesiosuuskuntahanke ja EU:n määräys haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä.